EYT Yasası

1999 yılında yürürlüğe konulan yasayla yaş şartı getirilmiştir. 1999 yılına kadar sigortalı olmuş tüm vatandaşlar prim ve gün şartı ile emekli olabilmekteydi.

1999 yılındaki kanun ile emeklilik yaşı 1999 yılı baz alınarak ikiye ayrılmış ve 99 yılından önce işe giren vatandaşlar için emeklilik yaşı kadınlarda kırk ile elli sekiz, erkeklerde ise kırk dört ile altmış olarak kademelendirilmiştir.